Uheldsbelastede lokaliteter

De mest uheldsbelastede lokaliteter kan ses på kortet.

Statisk kort

De største koncentrationer af uheld er sket på de tidligere amtsveje

Strækning

Antal uheld

Personskade-uheld

Materielskade-uheld

Ekstra uheld

Banegårdsgade

13

2

9

2

Horsensvej

17

8

7

2

Hovvej

11

3

4

4

Kongshusvej

8

4

2

2

Rådhusgade

17

2

9

6

Århusvej

14

1

8

5

Lokaliteter med koncentrationer af uheld, baseret på politiregistrerede uheld 2012-2017.

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført efteråret 2018.