Skiltning

Der foretages løbende mindre projekter omkring skiltning for at sikre trafiksikkerheden.

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført efteråret 2018.