Indsatssteder

Her finder du alle henvendelser fra borgerne vist på kort samt i en prioriteringsliste.

Der er mulighed for at du selv kan foretage nye registreringer, som kommunen en gang årligt overfører til prioriteringslisterne.

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført efteråret 2018.