Trafiksikkerhedstiltag i år

2021

Der er i 2021 ikke afsat en trafiksikkerhedspulje til projekter fra prioriteringslisten

 

Projektet 'Bygennemfarter' fokuserer i år på byerne Hou og Torrild. Lokalrådene inddrages i processen.

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført efteråret 2018.