Trafiksikkerhedstiltag i år

2020

Kommunen har i 2020 valgt at prioritere følgende projekter til udførelse i indeværende år:

Buslomme og Kys og Kør på Nølevvej ved Parkvejens Skole.

Chikaner og fodgængerkrydsninger på Rørthvej i Odder mellem Parkvej og byskiltet.

2 bump og hævet flade samt hastighedsnedsættelse i Oldrup by.

 

Projektet 'Bygennemfarter' fokuserer i år på byerne Rørth, Fillerup og Torrild. Lokalrådene inddrages i processen.

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført efteråret 2018.