Mål og Vision

Odder Kommune har udarbejdet en Trafiksikkerhedsplan for at forbedre trafiksikkerheden og trygheden på kommunens vej- og stinet.

Kommunen har valgt at tage udgangspunkt i Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan 2013 - 2020 ved fastsættelse af vision og mål for trafiksikkerhedsarbejdet.

Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan har en vision om, at ingen skal dræbes eller kvæstes alvorligt på de danske veje.
Denne vision tilslutter Odder Kommune sig, og vil arbejde for, at der på sigt ikke sker alvorlige trafikulykker på kommunens veje. Kommunen vil indenfor de økonomiske rammer gøre sit yderste for at forbedre trafiksikkerheden på kommunens vej- og stinet.

For at opfylde denne vision har kommunen valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning:

Antallet af dræbte, alvorlige og lettere tilskadekomne skal halveres fra år 2010 til 2020, med udgangspunkt i tallene for 2010. Der er dog valgt at tage udgangspunkt i et gennemsnit af årene 2010-2011, da antallet af personskader i Odder Kommune kan variere meget mellem de enkelte år.


Der tages udgangspunkt i politiets uheldsregistreringer, hvor der i 2010/2011 blev registreret 3 dræbte, 17 alvorligt og 5 lettere tilskadekomne her i kommunen.

Dette betyder, at målet for udgangen af 2020 på kommunevejene i Odder Kommune er følgende:

  • Max 2 dræbte
  • Max 9 alvorligt tilskadekomne
  • Max 4 lettere tilskadekomne

For at disse mål kan indfries forudsættes det, at kommunens indsats understøttes af bl.a. politi og statslige initiativer, herunder Rådet for Sikker Trafik.

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført efteråret 2018.