Afmærkninger

Der foretages løbende mindre afmærkningsprojekter i kommunen.

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført efteråret 2018.