Kampagne 2

Odder Kommune deltager i 2020 i spritkampagnen, der kører i uge 26 - 31.

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført efteråret 2018.