Kampagne 3

Odder Kommune deltager i 2020 i skolestartkampagnen i uge 33 - 35

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført efteråret 2018.